komkoren

Obavijest o početku rada blagajne

Obavještavaju se korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i ostalih komunalnih usluga koje pruža Komunalac d.o.o. da se od ponedjeljka 14.06.2021. godine uvodi rad blagajne za gotovinsku naplatu računa bez naknade. RADNO VRIJEME BLAGAJNE PONEDJELJAK – PETAK   od 08:00 do 13:00 h Pauza     od 10:00 do 10:30 h  

Obavijest o odvozu glomaznog otpada

  Obavještavaju se građani Općine Plitvička Jezera da će Komunalac d.o.o. vršiti odvoz glomaznog otpada u razdoblju od 12.04.2021.-23.04.2021. prema sljedećem rasporedu:  12.04.2021. Smoljanac, Poljanak, Plitivca Selo, Sertić Poljana 13.04.2021. Ličko Petrovo Selo, Željava, Vaganac, Rešetar, Arapov Dol, Zaklopača 14.04.2021. Ćuić Krčevina, Kapela Korenička, Mukinje, Rastovača, Prijeboj, Jezerce 16.04.2021. Vranovača, Rudanovac, Vrelo Koreničko, Mihaljevac, Kompolje Koreničko  19.04.2021. Oravac, …

Obavijest o odvozu glomaznog otpada Read More »

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području Općine Plitvička jezera“

Komunalac d.o.o je potpisao Ugovor o dodjelibespovratnih sredstava 16. ožujka 2021. godineza projekte koji se financiraju iz EU fondova ufinancijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt„Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanjeotpada na području Općine Plitvička jezera“. Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnihsredstava: KK.06.3.1.18.0126 Ukupna vrijednost projekta je 1.477.000,00 kuna,a ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose1.456.216.67 kn, čime je …

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području Općine Plitvička jezera“ Read More »

Obavijest o podjeli spremnika za papir i karton

Na temelju objavljenog Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada iz travnja 2018. godine, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općina Plitvička Jezera sklopili su Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Navedenim Ugovorom Općina Plitvička Jezera dobila je spremnike za papir, staklo i plastiku. Spremnici su …

Obavijest o podjeli spremnika za papir i karton Read More »

Obavijest o početku podjele spremnika za papir i karton

Na temelju objavljenog Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada iz travnja 2018. godine, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općina Plitvička Jezera sklopili su Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Navedenim Ugovorom Općina Plitvička Jezera dobila je spremnike za papir, staklo i plastiku. Spremnici su …

Obavijest o početku podjele spremnika za papir i karton Read More »

Odvoz miješanog komunalnog otpada – blagdan Sv. Tri Kralja

Obavještavaju se građani da će Komunalac d.o.o. odvoz miješanog komunalnog otpada radi blagdana Sv. Tri Kralja vršiti po slijedećem rasporedu: naselja Kompolje, Mihaljevac, Kapela Korenička, Ćuić Krčevina, Plitvički Ljeskovac, Končarev Kraj, Drakulić Rijeka, Vrelo (ispod crkve), Jasikovac, Oravac, Šeganovac te ulica Zdravka Rajkovića u utorak 05.01.2021. godine umjesto 06.01.2021. godine. naselja Smoljanac, Arapov Dol, Rešetar, …

Odvoz miješanog komunalnog otpada – blagdan Sv. Tri Kralja Read More »