Obavijesti

Javni poziv za dostavu podataka

KOMUNALAC d.o.o., KORENICA OIB:35080102633 IBAN HR73 2340 0091 1101 0949 8 Trg sv. Jurja 12 53230 Korenica Tel.: 053/776-518, Fax: 053/776-168 info@komunalac-korenica.hr Sukladno članku 10.

Pročitaj više »

Obavijest o odvozu otpada

ZAMJENSKI ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I RAZVRSTANOG OTPADA – PAPIR I KARTON ZBOG DRŽAVNOG PRAZNIKA   Obavještavaju se građani naselja Bjelopolje, Tuk Bjelopoljski, Gradina, Vranovača,

Pročitaj više »