Obavijesti

Obavijest korisnicima javne usluge zbrinjavanja otpada

Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. skreće pažnju poštovanim korisnicima javne usluge da je sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom korisnik javne usluge DUŽAN POSTUPATI S OTPADOM na obračunskom mjestu korisnika usluge na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika PREDATI ODVOJENO miješani komunalni otpad, reciklabilni otpad, opasni komunalni […]

Obavijest korisnicima javne usluge zbrinjavanja otpada Read More »

Zamjenski termin odvoza miješanog komunalnog otpada radi nadolazećeg praznika

Obavještavaju se stanovnici naselja Korenica, Rastovača i Jezerce da Komunalac d.o.o.  na Novu godinu u  ponedjeljak 1. siječnja 2024. godine neće sakupljati miješani komunalni otpad. Zamjenski termin odvoza miješanog komunalnog otpada  bit će u  petak   29. prosinca 2023. godine za naselje Korenica te u utorak 2. siječnja 2024. godine za naselja Rastovača i Jezerce.

Zamjenski termin odvoza miješanog komunalnog otpada radi nadolazećeg praznika Read More »

Odvoz otpada 15. kolovoza 2023

ZAMJENSKI TERMIN ODVOZA PAPIRA I KARTONA RADI NADOLAZEĆEG BLAGDANA Obavještavaju se stanovnici naselja Korenica, Gradina Korenička, Bjelopolje, Tuk Bjelopoljski, Vranovača, Vrelo Koreničko i Rudanovac da Komunalac d.o.o. zbog blagdana Velike Gospe neće sakupljati otpad u utorak 15. kolovoza 2023. godine. Zamjenski termin odvoza razvrstanog otpada – PAPIR I KARTON bit će u utorak 22. kolovoza

Odvoz otpada 15. kolovoza 2023 Read More »

Zamjenski termin odvoza miješanog komunalnog otpada radi nadolazećeg praznika

Obavještavaju se stanovnici naselja Korenica (desna strana ulice J.Jovića), Gradina, Bjelopolje, Tuk Bjelopoljski, Vranovača, Rudanovac, Vrelo Koreničko te ulica Suvajska, Mrsinjska i Vladmira Nazora da će Komunalac d.o.o. zbog praznika Dana antifašističke borbe odvoz miješanog komunalnog otpada vršiti u srijedu 21.06.2023. umjesto u četvrtak 22.06.2023. godine.

Zamjenski termin odvoza miješanog komunalnog otpada radi nadolazećeg praznika Read More »

Obavijest o odvozu glomaznog otpada

Obavještavaju se građani Općine Plitvička Jezera da će Komunalac d.o.o. vršiti odvoz glomaznog otpada u razdoblju od 17. travnja do 28. travnja 2023. godine prema sljedećem rasporedu: 17.04.2023. Smoljanac, Sertić Poljana, Poljanak, Selo Plitvica, Korana 18.04.2023. Ličko Petrovo Selo, Željava, Vaganac, Rešetar, Arapov dol, Zaklopača 19.04.2023. Jezerce, Ćuić Krčevina, Kapela Korenička, Mukinje, Rastovača, Prijeboj 21.04.2023.

Obavijest o odvozu glomaznog otpada Read More »

Zamjenski termin odvoza miješanog komunalnog odpada radi nadolazećeg blagdana

Obavještavaju se stanovnici naselja Poljanak, Plitvica Selo, Sertić Poljana, Korana i Mukinje da će Komunalac d.o.o. zbog blagdana Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje odvoz miješanog komuanlnog otpada vršiti u četvrtak 17.11.2022. umjesto u petak 18.11.2022. godine.

Zamjenski termin odvoza miješanog komunalnog odpada radi nadolazećeg blagdana Read More »

Zamjenski termin odvoza plastike i plastične ambalaže radi nadolazećeg blagdana

Obavještavaju se stanovnici naselja Korenica, Bjelopolje, Tuk Bjelopoljski, Vrelo Koreničko, Rudanovac, Mihaljevac i Šeganovac da će Komunalac d.o.o. zbog blagdana Svih svetih odvoz reciklabilne kategorije otpada – PLASTIKA I PLASTIČNA AMBALAŽA vršiti u srijedu  02.11.2022. umjesto u utorak  01.11.2022. godine.

Zamjenski termin odvoza plastike i plastične ambalaže radi nadolazećeg blagdana Read More »

Zamjenski termin odvoza miješanog komunalnog otpada radi nadolazećeg državnog blagdana

Obavještavaju se stanovnici naselja Plitvica Sela, Korane, Poljanka i Mukinja da će Komunalac d.o.o. zbog državnog blagdana Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja odvoz miješanog komunalnog otpada vršiti u četvrtak 04.08.2022. umjesto u petak 05.08.2022. godine.

Zamjenski termin odvoza miješanog komunalnog otpada radi nadolazećeg državnog blagdana Read More »

Zamjenski odvoz miješanog komunalnog otpada i razvrstanog otpada – papir i karton radi nadolazećih državnih praznika/blagdana

Obavještavaju se građani naselja Bjelopolje, Tuk Bjelopoljski, Gradina, Vranovača, Rudanovac, Vrelo Koreničko te građani Mrsinjske i Suvajske ulice, ulice Vladimira Nazora i desne strane ulice Josipa Jovića, da će Komunalac d.o.o. zbog blagdana odvoz miješanog komunalnog otpada vršiti u srijedu 15.06.2022. umjesto u četvrtak 16.06.2022. godine.   Obavještavaju se građani naselja Ličko Petrovo Selo, Željava, Vaganac, Smoljanac, Rešetar,

Zamjenski odvoz miješanog komunalnog otpada i razvrstanog otpada – papir i karton radi nadolazećih državnih praznika/blagdana Read More »