Obavijest korisnicima javne usluge zbrinjavanja otpada

Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. skreće pažnju poštovanim korisnicima javne usluge da je sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom korisnik javne usluge DUŽAN

 • POSTUPATI S OTPADOM na obračunskom mjestu korisnika usluge na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko
  zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika
 • PREDATI ODVOJENO miješani komunalni otpad, reciklabilni otpad, opasni komunalni otpad i glomazni otpad
 • ODGOVARATI ZA POSTUPANJE S OTPADOM I SPREMNIKOM na obračunskom mjestu korisnika usluge,
  te kada više korisnika koristi zajednički spremnik zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu
  odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika
Ukoliko korisnik usluge postupi suprotno od gore navedenog isti je dužan platiti ugovornu kaznu davatelju usluge.

PLASTIKA

 • SMIJE SE ODLAGATI: polietilenske vrećice, folije, filmovi, mjehurasta (blister) ambalaža, boce od jestivog ulja,
  destilirane vode, sredstva za čišćenje i pranje, kozmetike, lijekovi – osim citostatika, prehrambenih proizvoda i sl.,
  čaše i posude od jogurta, sira i sl., pjenasta ambalaža od koje su izrađeni i podlošci za prehrambene proizvode, ostali
  proizvodi od plastike: boce za osvježavajuće napitke, čepovi, plastični tanjuri, pribor za jelo i sl.
 • NE SMIJE SE ODLAGATI: plastična ambalaža onečišćena ostacima hrane i pića, opasnim tvarima (motornim
  uljem, antifrizom, herbicidima, derivatima nafte, bojama za zidove, lakovima, različitim kiselinama, lužinama i sl.)

PAPIR I KARTON

 • SMIJE SE ODLAGATI: novine, časopisI, prospektI, katalozi ,bilježnice, knjige, telefonski imenici, slikovnice,
  pisaći i kompjuterski papir, pisma, uredske tiskovine, papirnate vrećice, mape, kartonske fascikle, valovita ljepenka,
  kartonske kutije (bez  ljepljive trake, plastike, stiropora i dr.).
 • NE SMIJE SE ODLAGATI: indigo papir, ugljeni papir, fotografije i foto papir,zauljeni i prljavi papir, gumirane
  etikete, pelene, tetrapak i sl.

STAKLO

 • SMIJE SE ODLAGATI: staklena ambalaža (boce, staklenke i sl.)
 • NE SMIJE SE ODLAGATI: prozorsko staklo, automobilsko staklo, kristalno i optičko staklo, armirano staklo,
  laboratorijsko staklo, staklena vuna, žarulje i fluorescentne svjetiljke, porculanski i keramički predmeti.