Nadzorni odbor

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

  • MARINKO DOMIĆ, predsjednik Nadzornog odbora
  • MILAN ČORAK, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
  • ANITA MARJANOVIĆ, član Nadzornog odbora