Nadzorni odbor

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

  • MARINKO DOMIĆ, predsjednik Nadzornog odbora
  • ANITA MARJANOVIĆ, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
  • DUŠANKA NAHOD, član Nadzornog odbora