O društvu i povijest društva

Povijest društva

Povijest osnivanja današnjeg KOMUNALCA d.o.o. KORENICA seže u daleku prošlost u vrijeme tadašnje Jugoslavije. Prvi upis u sudski registar Okružnog privrednog suda u Karlovcu zabilježen je 22. kolovoza 1978. pod nazivom „GALKI“ Radna organizacija Građevinsko aluminijske i kemijske industrije, s.n.sol.o. Titova Korenica, Titov trg 12.

U sastavu radne organizacije Galki bili su upisani slijedeći OOUR-i:

  • OOUR „Transport“ Titova Korenica
  • OOUR „Komunalac“ Titova Korenica i
  • OOUR „Gradina“ Titova Korenica.

Odlukom o osnivanju poduzeća od dana 28. ožujka 1986. doneseno je Rješenje Okružnog privrednog suda Karlovac, te je proveden upis konstituiranja i organizacije nastale udruživanjem OOUR-a, tako da je upisano Radna organizacija „KOMUNALAC“ za obavljanje komunalne djelatnosti, izvođenja svih vrsta građevinskih, zanatskih radova, trgovine građevinskog materijala, rezanje drvne građe s.p.o. Titova Korenica.

Rješenjem Okružnog privrednog suda Karlovac dana 29. prosinca 1989.,proveden je upis organiziranja javnog komunalnog poduzeća pod nazivom Javno komunalno poduzeće „KOMUNLAC“ P.O. Titova Korenica.

Društvenim ugovorom o usklađenju od 20. ožujka 1997 doneseno je Rješenje Trgovačkog suda u Splitu, a u sudski registar proveden je upis promjene oblika organiziranja javnog poduzeća u trgovačko društvo, usklađenje općih akata i temeljnog kapitala sa odredbama Zakona o trgovački društvima (NN br. 119/93), kod društva pod nazivom KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti, sa sjedištem u Titovoj Korenici, Trg sv. Jurja 12.

Ugovorom o istupu od 17. listopada 2000. i Odlikom Skupštine od 24. studenog 2000. izmijenjen je Društveni ugovor o usklađenju u dijelu koji se odnosi na odredbe osnivača, o predmetu poslovanja, o temeljnom kapitalu, temeljnim ulozima, o poslovnim udjelima. Promijenjen je i oblik Društveni ugovor u Izjavu.  Odlukom člana društva od 13. prosinca 2013. Izjava o osnivanju izmijenjena je u dijelu koji se odnosi na predmet poslovanja – djelatnost. Posljednja izmjena vezana za  predmet poslovanja – djelatnost upisana je u sudski registar dana 31. ožujka 2016.

Odlukom Skupštine društva od 27. rujna 2016. donesena je Odluka o podjeli kojom se prenosi više dijelova imovine, obveza i pravnih odnosa društva Komunalac d.o.o. Korenica, Trg Sv. Jurja 12 (MBS 060042956, OIB 35080102633) upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, koje se dijeli i koje ne prestaje, na društvo Vodovod Korenica d.o.o. Korenica, Trg Sv. Jurja 12 (MBS 040325751, OIB 85899000581) upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, a koje već postoji. Dana 27. listopada 2016. Trgovački sud upisuje podjelu društva, odvajanje s preuzimanjem.