Skupština društva

Skuštinu društva čine :

  • Ante Kovač