Kako ispravno odvajati otpad

Papir se odvojeno skuplja u plavim spremnicima postavljenim na javnim prometnim površinama, u spremnicima kod korisnika te u reciklažnim dvorištima.

U plave spremnike treba odlagati:

 • novine, časopise, prospekte, kataloge,
 • bilježnice, knjige, telefonske imenike, slikovnice,
 • pisaći i kompjuterski papir, pisma, uredske tiskovine, papirnate vrećice,
 • mape, kartonske fascikle, valovitu ljepenku, kartonske kutije (bez  ljepljive trake, plastike, stiropora i dr.).

U plave spremnike ne smije se odlagati:

 • indigo papir, ugljeni papir, fotografije i foto papir,
 • zauljeni i prljavi papir, gumirane etikete, pelene i sl.

Plastična ambalaža se odvojeno skuplja u žutim spremnicima postavljenim na javnim površinama, u spremnicima kod korisnika te u reciklažnim dvorištima.

U žute spremnike treba odlagati :

 • Polietilenske vrećice, folije, filmovi, mjehurasta (blister) ambalaža
 • Boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstva za čišćenje I pranje, kozmetike, lijekovi – osim citostatika, prehrambenih proizvoda I sl.
 • Čaše I posude od jogurta, sira I sl.
 • Pjenasta ambalaža od koje su izrađeni I podlošci za prehrambene proizvode, zaštitna ambalaža za razne prehrambene proizvode od stiropora
 • Ostali proizvodi od plastike: boce za osvježavajuće napitke, čepovi, plastični tanjuri, pribor za jelo I sl.

U žute spremnike ne smije se odlagati :

 • Plastična ambalaža onečišćena ostacima hrane I pića,opasnim tvarima (motornim uljem, antifrizom, herbicidima, derivatima nafte, različitim kiselinama, lužinama I sl.)

 

Miješani komunalni otpad se odvojeno skuplja u zelenim spremnicima postavljenim na javnim površinama, u spremnicima kod korisnika te u reciklažnim dvorištima.

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali.

U zelene spremnike treba odlagati :

 • Sav otpad koji se ne može odvojeno odložiti u ostale spremnike ili u reciklažno dvorište; npr. vlažne maramice, higijenski ulošci i tamponi, pelene, opušci i pepeo od cigareta, britvice za brijanje, sadržaj vrećica iz usisivača, onečišćena ambalaža.
 • Onečišćene vrećice za pakiranje hrane, onečišćeni papir i folija za omatanje hrane; onečišćeni papirnati ubrusi i maramice.

U zelene spremnike ne smije se odlagati :

 • Problematični i opasni otpad
 • Tekstil i odjeća