Komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada

Osnovi podaci o projektu

Smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalištima
Recikliranje i ponovna uporaba otpada
Odvojeno prikupljanje otpada
Kompostiranje u kućanstvima

cash

Ukupna vrijednost projekta

1.456.216,67 kn

images

EU sufinanciranje

1.237.784,16 kn (85%)

Korisnik

Komunalac d.o.o. Korenica

Ciljane skupine

Djeca predškolske i školske dobi, mladi, zaposlenici, poduzetnici,
starije osobe i umirovljenici te osobe s invaliditetom

Razdoblje provedbe projekta

23.02.2021 – 23.12.2021. godine

Ciljevi projekta

Pametno gospodarenje otpadom
Smanjenje štetnih utjecaja na okoliš
Recikliranje i ponovna uporaba otpada
Odvojeno prikupljanje komunalnog otpada