Obavijest o odvozu glomaznog otpada

Obavještavaju se građani Općine Plitvička Jezera da će Komunalac d.o.o. vršiti odvoz glomaznog otpada u razdoblju od 17. travnja do 28. travnja 2023. godine prema sljedećem rasporedu:

 • 17.04.2023. Smoljanac, Sertić Poljana, Poljanak, Selo Plitvica, Korana
 • 18.04.2023. Ličko Petrovo Selo, Željava, Vaganac, Rešetar, Arapov dol, Zaklopača
 • 19.04.2023. Jezerce, Ćuić Krčevina, Kapela Korenička, Mukinje, Rastovača, Prijeboj
 • 21.04.2023. Vranovača, Rudanovac, Vrelo Koreničko, Mihaljevac, Kompolje Koreničko
 • 24.04.2023. Oravac, Gradina Korenička, Tuk Bjelopoljski, Bjelopolje, Jasikovac, Šeganovac
 • 25.04.2023. Korenica
 • 27.04.2023. Čanak, Krbavica
 • 28.04.2023. Plitvički Ljeskovac, Končarev Kraj, Drakulić Rijeka, Homoljac.

Mole se građani da glomazni otpad odlože na mjesto pristupačno kamionu te da prilikom odlaganja formiraju dvije hrpe, jednu hrpu za drveni namještaj i drevni materijal, a drugu za kućanske aparate i električne uređaje.

Uz krupni otpad NE ODLAGATI

 • grane
 • građevinski materijal
 • azbest
 • autodijelove
 • akumulatore
 • autogume
 • miješani komunalni otpad, plastika i staklo,
 • odjeću i obuću