Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području Općine Plitvička jezera“

Komunalac d.o.o je potpisao Ugovor o dodjeli
bespovratnih sredstava 16. ožujka 2021. godine
za projekte koji se financiraju iz EU fondova u
financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt
„Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje
otpada na području Općine Plitvička jezera“.

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava: KK.06.3.1.18.0126

Ukupna vrijednost projekta je 1.477.000,00 kuna,
a ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose
1.456.216.67 kn, čime je osigurano sufinanciranje projekta
u iznosu 1.237.784,16 kn bespovratnih sredstava,
odnosno 84,99%, a ostatak sredstava sufinancira
Općina Plitvička jezera 15,01%.

Projektom i provedbom projektnih aktivnosti postići će se
cilj – poboljšanje postojećeg sustava odvojenog sakupljanja
otpada na području Općine Plitvička jezera kroz nabavu
posebne opreme i to konkretno kroz nabavu komunalnog
vozila za odvojeno prikupljanje otpada.

Komunalac d.o.o. će provesti postupak javne nabave za
Univerzalno komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada
Volumena 16 m3 s kranom za nadzemne i podzemne Kontejnere.

Rok za dovršetak nabave komunalnog vozila za odvojeno
prikupljanje otpada je 10 mjeseci.