Obavijest o odvozu glomaznog otpada

 Odvoz glomaznog otpada

Obavještavaju se građani Općine Plitvička Jezera da će Komunalac d.o.o. vršiti odvoz glomaznog otpada u razdoblju od 12.04.2021.-23.04.2021. prema sljedećem rasporedu: 

  • 12.04.2021. Smoljanac, Poljanak, Plitivca Selo, Sertić Poljana
  • 13.04.2021. Ličko Petrovo Selo, Željava, Vaganac, Rešetar, Arapov Dol, Zaklopača
  • 14.04.2021. Ćuić Krčevina, Kapela Korenička, Mukinje, Rastovača, Prijeboj, Jezerce
  • 16.04.2021. Vranovača, Rudanovac, Vrelo Koreničko, Mihaljevac, Kompolje Koreničko 
  • 19.04.2021. Oravac, Gradina Korenička, Jasikovac, Tuk Bjelopoljski, Bjelopolje, Šeganovac 
  • 20.04.2021. Korenica 
  • 22.04.2021. Čanak, Krbavica 
  • 23.04.2021. Plitvički Ljeskovac, Končarev Kraj, Drakulić Rijeka, Homoljac 

Mole se građani da glomazni otpad odlože na mjesto pristupačno kamionu te da prilikom odlaganja formiraju dvije hrpe, jednu hrpu za drveni namještaj i drveni materijal, a drugu za kućanske aparate i električne uređaje. 

Uz krupni otpad NE ODLAGATI : 

➢ grane
➢ građevinski materijal,
➢ azbest, 
➢ auto dijelove,
➢ akumulatore,
➢ auto gume,
➢ miješani komunalni otpad, plastika i staklo
➢ odjeća i obuća