Zamjenski odvoz miješanog komunalnog otpada i razvrstanog otpada – plastika radi blagdana Sv. tri kralja

Obavještavaju se građani naselja Bjelopolje, Tuk Bjelopoljski, Gradina, Vranovača, Rudanovac, Vrelo Koreničko te građani Mrsinjske i Suvajske ulice, ulice Vladimira Nazora i desne strane ulice Josipa Jovića, da će Komunalac d.o.o. zbog  blagdana Sveta tri kralja

odvoz miješanog komunalnog otpada vršiti u srijedu 05.01.2022. umjesto u četvrtak 06.01.2022. godine.

 

Obavještavaju se građani naselja Ličko Petrovo Selo, Željava, Vaganac, Smoljanac, Rešetar, Arapov Dol, Rastovača, Poljanak, Plitvica Selo, Korana, Kapela Korenička, Jezerce i Mukinje da će Komunalac d.o.o. zbog blagdana Sveta tri kralja

odvoz razvrstanog otpada – PLASTIKA I PLASTIČNA AMBALAŽA vršiti u srijedu 05.01.2022. umjesto u četvrtak 06.01.2022. godine.