Zamjenski odvoz miješanog komunalnog otpada i razvrstanog otpada – papir i karton radi nadolazećih državnih praznika/blagdana

Obavještavaju se građani naselja Bjelopolje, Tuk Bjelopoljski, Gradina, Vranovača, Rudanovac, Vrelo Koreničko te građani Mrsinjske i Suvajske ulice, ulice Vladimira Nazora i desne strane ulice Josipa Jovića, da će Komunalac d.o.o. zbog blagdana

odvoz miješanog komunalnog otpada vršiti u srijedu 15.06.2022.

umjesto u četvrtak 16.06.2022. godine.

 

Obavještavaju se građani naselja Ličko Petrovo Selo, Željava, Vaganac, Smoljanac, Rešetar, Arapov Dol, Rastovača, Poljanak, Plitvica Selo, Korana, Kapela Korenička, Jezerce i Mukinje da će Komunalac d.o.o. zbog  blagdana

odvoz razvrstanog otpada – PAPIR I KARTON vršiti u

 srijedu 15.06.2022. umjesto u četvrtak 16.06.2022. godine.

 

Obavještavaju se građani naselja Smoljanac, Rešetar, Arapov Dol, Vaganac, Ličko Petrovo Selo, Željava Kompolje, Mihaljevac, Kapela Korenička, Ćuić Krčevina, Plitvički Ljeskovac, Homoljac, Drakulić Rijeka, Vrelo Koreničko (ispod crkve), ulica Z. Rajkovića, ulica Trg Sv .Jurja br. 9, Jasikovac, Oravac, Šeganovac, Gradina (desna strana), ulica Josipa Jovića (kućni brojevi 72/1, 72/2, 72/4 i 80/2) da će Komunalac d.o.o. zbog državnog praznika

odvoz miješanog komunalnog otpada vršiti u utorak  21.06.2022.
umjesto u srijedu 22.06.2022. godine.