Radionca u sklopu projekta “Komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada”