Odvoz miješanog komunalnog otpada – blagdan Sv. Tri Kralja

Obavještavaju se građani da će Komunalac d.o.o. odvoz miješanog komunalnog otpada radi blagdana Sv. Tri Kralja vršiti po slijedećem rasporedu:

  • naselja Kompolje, Mihaljevac, Kapela Korenička, Ćuić Krčevina, Plitvički Ljeskovac, Končarev Kraj, Drakulić Rijeka, Vrelo (ispod crkve), Jasikovac, Oravac, Šeganovac te ulica Zdravka Rajkovića u utorak 05.01.2021. godine umjesto 06.01.2021. godine.
  • naselja Smoljanac, Arapov Dol, Rešetar, Vaganac i Željava te Carinska ispostava Ličko Petrovo Selo u četvrtak 07.01.2021. godine umjesto 06.01.2021. godine