Obavijest o promjeni odvoza otpada zbog državnog praznika (Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja)

Obavještavamo građane naselja: 

Gradina, Bjelopolje, Vranovača, Vrelo Koreničko, Rudanovac i desna strana ulice Josipa Jovića da će Komunalac d.o.o. zbog blagdana (Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja) vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada u petak 06.08.2021. umjesto u četvrtak 05.08.2021. godine. 

Obavještavamo građane naselja:

Kapela Korenička, Ćuić Krčevina, Preijeboj, Mukinje, Jezerce, Rastovača, Korana, Plitvica Selo, Poljanak, Smoljanac, Rešetar, Arapov Dol, Vaganac, Ličko Petrovo Selo, Željava da će Komunalac d.o.o. zbog blagdana (Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja) vršiti odvoz razvrstanog otpada – plastika u srijedu 04.08.2021. umjesto u četvrtak 05.08.2021. godine