Obavijest o odvozu otpada

ZAMJENSKI ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I RAZVRSTANOG OTPADA – PAPIR I KARTON

ZBOG DRŽAVNOG PRAZNIKA

 

Obavještavaju se građani naselja Bjelopolje, Tuk Bjelopoljski, Gradina, Vranovača, Rudanovac, Vrelo Koreničko te građani Mrsinjske i Suvajske ulice, ulice Vladimira Nazora i desne strane ulice Josipa Jovića,
da će Komunalac d.o.o. zbog

 Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje,

odvoz miješanog komunalnog otpada vršiti u petak 19.11.2021. umjesto u četvrtak 18.11.2021. godine.

 

 

Obavještavaju se građani naselja Ličko Petrovo Selo, Željava, Vaganac, Smoljanac, Rešetar, Arapov Dol, Rastovača, Poljanak, Plitvica Selo, Korana, Kapela Korenička, Jezerce i Mukinje da će Komunalac d.o.o. zbog

 Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i  Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje,

odvoz razvrstanog otpada – PAPIR I KARTON vršiti u petak 19.11.2021. umjesto u četvrtak 18.11.2021. godine.