Obavijest o odvozu glomaznog otpada

Obavještavaju se građani Općine Plitvička Jezera da će Komunalac d.o.o. vršiti odvoz glomaznog otpada u razdoblju od 20. travnja do 3. svibnja 2022. godine prema sljedećem rasporedu:

 • 20.04.2022. Smoljanac, Sertić Poljana, Poljanak, Selo Plitvica, Korana
 • 21.04.2022. Ličko Petrovo Selo, Željava, Vaganac, Rešetar, Arapov dol, Zaklopača
 • 22.04.2022. Jezerce, Ćuić Krčevina, Kapela Korenička, Mukinje, Rastovača, Prijeboj
 • 26.04.2022. Vranovača, Rudanovac, Vrelo Koreničko, Mihaljevac, Kompolje Koreničko
 • 27.04.2022. Oravac, Gradina Korenička, Tuk Bjelopoljski, Bjelopolje, Jasikovac, Šeganovac
 • 28.04.2022. Korenica
 • 02.05.2022. Čanak, Krbavica
 • 03.05.2022. Plitvički Ljeskovac, Končarev Kraj, Drakulić Rijeka, Homoljac.

Mole se građani da glomazni otpad odlože na mjesto pristupačno kamionu te da prilikom odlaganja formiraju dvije hrpe, jednu hrpu za drveni namještaj i drevni materijal, a drugu za kućanske aparate i električne uređaje.

Uz krupni otpad NE ODLAGATI

 • grane
 • građevinski materijal
 • azbest
 • autodijelove
 • akumulatore
 • autogume