Natječaj za zapošljavanje na određeno – trgovac – DOPUNA

Temeljem članka 24. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac d.o.o. od 24.11.2000. godine, direktorica društva Komunalac d.o.o., Trg Sv. Jurja 12, Korenica raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na određeno vrijeme – DOPUNA

 

 Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti:

  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
  • dokaz o radnom iskustvu (potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice i sl.),
  • uvjerenje/potvrda o nekažnjavanju
  • dokaz da ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, ukoliko se u prijavi poziva na to pravo koje može ostvariti isključivo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

 

U Korenici, 07.06.2022. godine
KLASA: 112-03/22-01/05
URBROJ: 2125-11-7-01-22-02

 

                                                 Komunalac d.o.o.

                                                                                                                 Direktorica

                                                                                                         Ana Rapo, mag.comm.

 

 

                                                                                                  ___________________________