Komunalac d.o.o. - Trg Sv. Jurja 12, HR - 52230 Korenica

TEL/FAX

053/776-518

EMAIL

info@komunalac-korenica.hr

RADNO VRIJEME

PON-PET 07-15

PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Komunalac d.o.o. Korenica je na poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na dostavu projektnih prijedloga energetske obnove višestambenih zgrada podnio u ime suvlasnika jedan (1) projektni prijedlog.
Ministarstvo je donijelo Odluku o financiranju projekta čija ukupna vrijednost iznosi 312.463,64 kune, od čega 135.204,16 kuna sufinancira EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opis projekta
energetske obnove višestambene zgrade
Zagrebačka 3, Korenica
Referentna oznaka: KK.04.2.2.01.0509
Razdoblje provedbe projekta: 1.10.2015. – 30.11.2018.
Ukupna vrijednost projekta: 312.463,64 kn
Iznos koji sufinancira EU: 135.204,16
Mjere energetske obnove:

 rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora
 toplinska izolacija vanjskih zidova
 toplinska izolacija poda prema tlu ili negrijanom prostoru
 zamjena vanjske stolarije

Cilj i očekivani rezultat: ušteda od 61,04% toplinske energije za grijanje / hlađenje
nakon provedbe energetske obnove
Osoba za kontakt (Komunalac d.o.o. ):
Danijela Gvojić (email: danijela.gvojic@komunalackorenica.hr)