Komunalac d.o.o. - Trg Sv. Jurja 12, HR - 52230 Korenica

TEL/FAX

053/776-518

EMAIL

info@komunalac-korenica.hr

RADNO VRIJEME

PON-PET 07-15

Dokumenti

Odluka o načinu pružanja javne usluga skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada
Odluka o načinu pružanja javne usluga skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada
0.2 MiB
437 🡇
Details
Poslovni Plan 2017
Poslovni Plan 2017
0.1 MiB
386 🡇
Details
Cjenik komunalnih usluga
Cjenik komunalnih usluga
0.2 MiB
582 🡇
Details
Ustrojstvo
Ustrojstvo
0.1 MiB
144 🡇
Details
Potvrda o primitku dokumentacije FINA
Potvrda o primitku dokumentacije FINA
0.2 MiB
117 🡇
Details
Godisnji Financijski Izvjestaj
Godisnji Financijski Izvjestaj
0.2 MiB
111 🡇
Details
Odluka o usvajanju GFI-ja za 2016.
Odluka o usvajanju GFI-ja za 2016.
0.1 MiB
90 🡇
Details
Bilanca - Gfi-pod
Bilanca - Gfi-pod
0.3 MiB
219 🡇
Details
Odluka o pokriću gubitka 2016.
Odluka o pokriću gubitka 2016.
0.1 MiB
102 🡇
Details
RDG-GFI-POD3-javna Objava
RDG-GFI-POD3-javna Objava
0.3 MiB
108 🡇
Details
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
1.0 MiB
257 🡇
Details
ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE
ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE
0.6 MiB
166 🡇
Details
Dopuna Cjenika Komunalnih Usluga
Dopuna Cjenika Komunalnih Usluga
0.8 MiB
116 🡇
Details
Javni Natječaj Za Prodaju Vozila
Javni Natječaj Za Prodaju Vozila
0.2 MiB
380 🡇
Details
ODLUKA O ODABIRU
ODLUKA O ODABIRU
0.8 MiB
109 🡇
Details
Dokumentacija o nabavi rabljenog univerzalnog vozila
Dokumentacija o nabavi rabljenog univerzalnog vozila
0.9 MiB
128 🡇
Details
PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA KOMUNALNOG DRUSTVA
PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA KOMUNALNOG DRUSTVA
1.3 MiB
189 🡇
Details
POSLOVNI PLAN ZA 2018
POSLOVNI PLAN ZA 2018
1.3 MiB
87 🡇
Details
PlanaNabave EOJNRH-2 2017
PlanaNabave EOJNRH-2 2017
31 KiB
77 🡇
Details
Plan nabave za 2017 izmjene i dopune
Plan nabave za 2017 izmjene i dopune
33 KiB
63 🡇
Details