Komunalac d.o.o. - Trg Sv. Jurja 12, HR - 52230 Korenica

TEL/FAX

053/776-518

EMAIL

info@komunalac-korenica.hr

RADNO VRIJEME

PON-PET 07-15

Dokumenti

Odluka o načinu pružanja javne usluga skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada
Odluka o načinu pružanja javne usluga skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada
0.2 MiB
345 🡇
Details
Poslovni Plan 2017
Poslovni Plan 2017
0.1 MiB
304 🡇
Details
Cjenik komunalnih usluga
Cjenik komunalnih usluga
0.2 MiB
444 🡇
Details
Ustrojstvo
Ustrojstvo
0.1 MiB
108 🡇
Details
Potvrda o primitku dokumentacije FINA
Potvrda o primitku dokumentacije FINA
0.2 MiB
85 🡇
Details
Godisnji Financijski Izvjestaj
Godisnji Financijski Izvjestaj
0.2 MiB
84 🡇
Details
Odluka o usvajanju GFI-ja za 2016.
Odluka o usvajanju GFI-ja za 2016.
0.1 MiB
68 🡇
Details
Bilanca - Gfi-pod
Bilanca - Gfi-pod
0.3 MiB
164 🡇
Details
Odluka o pokriću gubitka 2016.
Odluka o pokriću gubitka 2016.
0.1 MiB
79 🡇
Details
RDG-GFI-POD3-javna Objava
RDG-GFI-POD3-javna Objava
0.3 MiB
89 🡇
Details
Godišnji financijski izvještaj za 2016  godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2016 godinu
4.9 MiB
295 🡇
Details
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
1.0 MiB
199 🡇
Details
ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE
ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE
0.6 MiB
138 🡇
Details
Dopuna Cjenika Komunalnih Usluga
Dopuna Cjenika Komunalnih Usluga
0.8 MiB
87 🡇
Details
Javni Natječaj Za Prodaju Vozila
Javni Natječaj Za Prodaju Vozila
0.2 MiB
288 🡇
Details
ODLUKA O ODABIRU
ODLUKA O ODABIRU
0.8 MiB
88 🡇
Details
Dokumentacija o nabavi rabljenog univerzalnog vozila
Dokumentacija o nabavi rabljenog univerzalnog vozila
0.9 MiB
100 🡇
Details
PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA KOMUNALNOG DRUSTVA
PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA KOMUNALNOG DRUSTVA
1.3 MiB
98 🡇
Details
POSLOVNI PLAN ZA 2018
POSLOVNI PLAN ZA 2018
1.3 MiB
62 🡇
Details
REBALANS POSLOVNOG PLANA ZA 2017
REBALANS POSLOVNOG PLANA ZA 2017
1.3 MiB
66 🡇
Details
PlanaNabave EOJNRH-2 2017
PlanaNabave EOJNRH-2 2017
31 KiB
52 🡇
Details
Plan nabave za 2017 izmjene i dopune
Plan nabave za 2017 izmjene i dopune
33 KiB
43 🡇
Details