Komunalac d.o.o. - Trg Sv. Jurja 12, HR - 52230 Korenica

TEL/FAX

053/776-518

EMAIL

info@komunalac-korenica.hr

RADNO VRIJEME

PON-PET 07-15

Održavanje zelenih površina

Za čišći, zeleniji i ljepši grad

_______________

Više

Sakupljanje otpada

Odvojeno odlažimo otpad, reciklirajmo

________________

Više

.

.

.

.

Natječaj za zapošljavanje radnika – automehaničara

Natječaj

Natječaj za zapošljavanje strojara građevinskog stroja

Natječaj

IZJAVA – SUKOB INTERESA

Izjava

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE DIREKTORA (DIREKTORICE) KOMUNALNOG PODUZEĆA KOMUNALAC d.o.o.

Tekst natječaja

Natječaj za zapošljavanje – radnik/radnica u održavanju

Tekst natječaja

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Pl. Jezera

CJENIK

OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

Opći uvjeti

 

Dana 10.07.2018. godine Komunalac d.o.o. Korenica u Narodnim novinama objavio je otvoreni postupak javne nabave za nabavu rabljenih radnih strojeva.

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Korisne informacije

Radno vrijeme od 7:00 do 15:00

Komunalac d.o.o Korenica

Društvo za komunalne djelatnosti
Trg Sv. Jurja 12
HR - 52230 Korenica
tel./fax. 053/776-518, 053/776-168
OIB: 35080102633